Algemene Voorwaarden voor shyglasengevel.nl (update 18-07-2020)

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van shyglasengevel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Informatie en prijzen vóór de datum die onderaan de prijslijst vermeld wordt komen automatisch te vervallen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger te mogen claimen of te veronderstellen.

SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SHY Allround glazenwasser & gevelreiniger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bij het invullen van uw persoonlijke gegevens via de contact en of sollicitatieformulieren op shyglasengevel.nl gaat u akkoord met het verwerken van deze gegevens. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om contact met u op te nemen. U kunt desgewenst ons verzoeken deze gegevens te verwijderen uit ons bestand.

Cookies die onze website plaatst in uw browser zijn enkel en alleen bedoeld voor de juiste werking van onze website. U kunt in uw browserinstellingen deze cookies automatisch of handmatig verwijderen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden, informatie of de prijzen wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van shyglasengevel.nl op deze pagina.